Yksilöterapia


Mitä psykoanalyyttinen eli psykodynaaminen psykoterapia on?
Psykoanalyyttinen psykoterapia on psykoanalyyttiseen teoriaan perustuvaa psyykkisten oireiden ja kärsimysten tutkimista ja hoitoa. Psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa pyritään ymmärtämään ihmisen mielen sisäistä maailmaa suhteessa mielen tiedostamattomiin sisältöihin, niiden taustaan ja syntyhistoriaan. Psykoanalyyttisen psykoterapian tavoitteena on lisätä kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia sisäistä kasvua ja muutosta mahdollistavalla tavalla. Psykoanalyyttinen hoito on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjänteistä ja se saattaa kestää useita vuosia. Psykoterapiatunteja on yleensä kaksi – kolme kertaa viikossa. Psykoanalyyttinen työ perustuu vuorovaikutukseen, jossa psykoterapiaan hakeutuneen omalla henkilökohtaisella psyykkisellä työskentelyllä on keskeinen merkitys.

Hakeutuminen psykoanalyyttiseen psykoterapiaan
Psykoanalyyttisesta psykoterapiasta voi parhaiten hyötyä ihminen, joka on kiinnostunut omasta sisäisestä maailmastaan ja on valmis tutkimaan sitä vaikeuksiensa voittamiseksi. Hän voi kärsiä monenlaisista oireista kuten ahdistuksesta, masennuksesta, pakko-oireista tai itsetunnon häiriöistä. Hänen ongelmansa saattavat heijastua vaikeuksina yksinolossa, ihmissuhteissa tai työelämässä.

Lisätietoja ja neuvoja saat soittamalla numeroon 044 – 5197 302


Psykoterapian kustannukset
Psykoterapian kustannukset ovat 80€ hoitokerralta. Hoitokerran pituus on 45 minuuttia. Psykoterapian aloittamiseen liittyy muutama haastattelukäynti psykoterapeutin luona hoidon tarpeen ja molemminpuolisten yhteistyömahdollisuuksien arvioimiseksi. Ennen hoidon aloittamista tehdään kirjallinen hoitosopimus. KELA voi myöntää kuntoutusvaroistaan taloudellista tukea psykoterapiaan, jos psyykkiset oireet heikentävät työ- tai opiskelukykyä. Tietoja KELA:n edellyttämistä terapiaan hakeutumiskäytännöistä ja kuntoutusvarojen myöntämisperusteista saat osoitteesta: www.kela.fi