Perhepsykoterapia


Mitä perheterapia on?
Perheterapiassa tehdään työtä ryhmän kanssa jolla on yhteinen historia. Tämän takia perheterapiassa on vaikeata tietää mistä asiayhteydestä käsin joku viesti olisi ymmärrettävä. Moniviitekehyksellisyys on tyypillistä perheterapialle. Terapeuteilla on kosketus, sekä systeemisyyteen, ratkaisukeskeisyyteen, reflektiivisyyteen kuin narratiivisuuteen. Edellä mainitun ohella painotamme psykodynaamista näkemystä. Perheterapiaa tehdään paitsi eri tavalla asiakkaille otsikoituna myös hyvin erilaisissa asiayhteyksissä, sekä yhteistyössä muidenkin tahojen kanssa tai yksilö- ja perheterapian yhdistelmänä. Lasten ongelmissa joudutaan usein pohtimaan onko ongelma ensisijaisesti perheen vai esim. koulun ongelma. Perheterapiaprosessi värittyy siis monella tavalla riippuen siitä missä asiayhteydessä sitä tehdään. Ihmisiä voi auttaa monella tavalla, mutta perheterapeuttinen ja yleensä psykoterapeuttinen tilanne auttaa omalla erityisellä tavallaan. Kuulustelun sijaan luodaan haastava tila psyykkisesti merkityksellisten asioiden prosessoimiselle. Asioita tuodaan esille sekä sisäiselle että ulkoiselle näyttämölle.

Hakeutuminen perhepsykoterapiaan
Perheterapia sopii kaikenlaisten ongelmien ja vaikeuksien käsittelyyn, jotka koskevat yhtä tai useampaa perheenjäseniä tai perheen vuorovaikutussuhteita. Edellytyksenä on halu ja kyky käsitellä ongelmallisiakin asioita yhdessä ulkopuolisen ihmisen kanssa.

Lisätietoja ja neuvoja saat soittamalla numeroon 044 – 5197 302


Perheterapian kustannukset
Perheterapian kustannukset ovat 175€ hoitokerralta. Hoitokerran pituus on 90 minuuttia. Ennen hoidon aloittamista tehdään kirjallinen hoitosopimus. KELA voi myöntää kuntoutusvaroistaan taloudellista tukea psykoterapiaan, jos psyykkiset oireet heikentävät työ- tai opiskelukykyä. Tietoja KELA:n edellyttämistä terapiaan hakeutumiskäytännöistä ja kuntoutusvarojen myöntämisperusteista saat osoitteesta: www.kela.fi