Paripsykoterapia


Mitä pariterapia on?
Pariterapiassa koulutuksen saanut terapeutti keskustelee parin kanssa niistä parisuhteen asioista, joita pari tuo esiin istunnon aikana. Pariterapian pituus määräytyy käsiteltävien asioiden luonteen, asetettujen tavoitteiden ja työskentelyn sujuvuuden sekä työskentelytavan perusteella. Monesti käyntijaksot vaihtelevat muutamasta käyntikerrasta noin kymmeneen käyntikertaan. Yleisin tulosyy on halu saada parisuhde toimimaan, mutta syynä voi olla myös jokin yksittäinen ongelma tai kriisi parisuhteessa. Apua voidaan hakea myös siihen, kuinka eroaminen voisi tapahtua siten, että se aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa lasten hyvinvoinnille. Joskus toinen hakee yksin apua siihen, kuinka voi päästä eroon uhkaavasta kumppanista tai jos toisella on erotilanteeseen liittyviä itsetuhoajatuksia. Terapeutti pyrkii säilyttämään tasapuolisuuden kummankin puolison suhteen ja ymmärtämään tilannetta kummankin puolison näkökannalta katsoen.

Hakeutuminen paripsykoterapiaan
Paripsykoterapia sopii kaikkien parisuhteenongelmien ja vuorovaikutushäiriöiden käsittelyyn tai parisuhteen laadun ja kommunikaation parantamiseen. Paripsykoterapia on usein hyödyllistä myös toisen yksilöllisten ongelmien hoidon tukena.

Lisätietoja ja neuvoja saat soittamalla numeroon 044 – 5197 302


Pariterapian kustannukset
Pariterapian kustannukset ovat 175€ hoitokerralta. Pariterapiaistunnon kesto on 90 minuuttia. Istuntoja on tavallisesti kahden – neljän viikon välein, mutta kriisitilanteissa joskus useamminkin. Tiiviissä psykoanalyyttisessa pariterapiassa tapaamiset ovat viikon välein ja hoito on pitkäkestoinen. Ennen hoidon aloittamista tehdään kirjallinen hoitosopimus. KELA voi myöntää kuntoutusvaroistaan taloudellista tukea psykoterapiaan, jos psyykkiset oireet heikentävät työ- tai opiskelukykyä. Tietoja KELA:n edellyttämistä terapiaan hakeutumiskäytännöistä ja kuntoutusvarojen myöntämisperusteista saat osoitteesta: www.kela.fi.